Jízdenky SMS na MHD v Praze

 

Nejčastěji používané jízdenky na pražskou MHD. Podle času od 30 minut až na tři dny...

MHD jízdenka na 30 minut za 30,- Kč, SMS platba na tel. číslo 90206, text SMS: DPT31

MHD jízdenka na 90 minut za 40,- Kč, SMS platba na tel. číslo 90206, text SMS: DPT42

MHD jízdenka na 24 hodin za 120,- Kč, SMS platba na tel. číslo 90206, text SMS: DPT120

MHD jízdenka na 72 hodin za 330,- Kč, SMS platba na tel. číslo 90206, text SMS: DPT330

Doručení sms jízdenky proběhne během cca 2 minut od odeslání sms zprávy (dle informace Dopravního podniku). Pokud je sms jízdenka doručená na mobilní telefon a následně je omylem/předčasně smazána, není nutné kupovat sms jízdenku novou, ale je možné zažádat pomocí sms o duplikát sms jízdenky (cena sms duplikátu jízdenky 3,- Kč) ve tvaru: DPTA na číslo 900 06 03.

Ve výše uvedené tabulce Dopravního podniku hlavního města Prahy jsou uvedeny ceny pro jízdenky a kupony pražské městské hromadné dopravy.

Vysvětlivky k tabulce jízdného:

 • Dospělý

  Jízdenky – dospělý od 15 let. (Pozn. 1 níže).

  Kupony – dospělý od 19 let. (Pozn. 1 níže).

 • Dítě x (viz. Pozn. 2)

  Dítě od 6 do 15 let (od 10 let je zapotřebí prokázat věk dítěte průkazkou se jménem a příjmením, datem narození a fotografií). (Pozn. 1 níže).

 • Junior

  Junior od 15 do 19 let. (Pozn. 1 níže).
 • Student + (viz. Pozn. 3)

  Student od 19 do 26 let, držitel průkazky „Student 19–26“ (30denní či 90denní) nebo Opencard (ostatní druhy); pro přiznání slevy se vyžaduje potvrzení o studiu nebo ISIC školy akreditované MŠMT ČR.

 • Senior x (viz. Pozn. 2)

  Jízdenky – dospělý od 60 do 70 let. Platí jen s průkazkou PID „Senior 60–70“. (Pozn. 1 níže).

  Kupony – dospělý od 60 do 65 let. (Pozn. 1 níže).

 

Pozn. 1: Platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku do dne předcházejícího dni narozenin uvedeného věku.

Pozn. 2: Pro děti od 6 do 15 let a Seniory od 65 do 70 let, kteří jsou držiteli opencard s nahraným platným „Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného“ (cena dokladu 120 Kč), je cena jízdného pro cesty po Praze (tarifní pásma P, 0 a B) 0 Kč.
Dětem od 6 do 10 let postačuje osobní průkazka ověřená jejím vydavatelem (právnickou osobou), se jménem, příjmením, datem narození a fotografií.
Senior nad 70 let má JÍZDNÉ ZDARMA. Přesněji definováno: občan České republiky ve věku 70 let a výše za MHD v Praze (metro, bus, tramvaj) nic neplatí. Bezplatné jízdné platí pro všechny občany České republiky nad 70 let, tedy i pro mimopražské občany České republiky. Při kontrole je nutné prokázat se pouze platným občanským průkazem, není potřeba průkazka opencard.

Pozn. 3: Platný průkaz ISIC vydaný v ČR pro žáky a studenty středních škol, vyšších odborných škol, vysokých školpomaturitních studií, které jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR se v systému PID uznává jako potvrzení o studiu u předplatních, elektronických časových jízdenek pro území hl. m. Prahy (tarifní pásma P a 0 vč. B). Pouze studenti níže vyjmenovaných vysokých škol, se kterými byla uzavřena smlouva o spolupráci při prodeji jízdních dokladů, mohou od 1. června 2012 průkaz studenta těchto vysokých škol (včetně karet ISIC s platnou prolongační známkou) použít jako doklad nahrazující průkazku PID pro studenty od 19 do 26 let..

   - České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
   - Univerzita Karlova v Praze (UK)
   - Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
   - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
   - Akademie múzických umění (AMU)

Pozn. * u časových kupónů znamená, že cestující, který je držitel předplatní časové jízdenky pro dospělé, může o sobotách, nedělích a státních svátcích přepravit bezplatně s výjimkou vlaků PID 1 dítě do věku 15 let (od 10 let povinnost prokázat věk dítěte).

Pozn. ** u 10měsíčního časového kupónu znamená omezeně volitelný počátek platnosti kupónu v období od 15. 8. do 1. 11.

xxx

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.